Card Wifi 9560AC Cnvi băng tần kép 2.4Ghz 5Ghz BT 5.0 Dành cho PC laptop có hỗ trợ CNVI