Card mạng Ethernet RJ45 LAN USB Duplex 5 Mbps

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày Card mạng Ethernet RJ45 LAN USB Duplex 5 mbps Đặc điểm: * Tốc độ mạng: 10 Mbps hoặc 100 Mbps tự động * Kết nối: 1x Đầu cắm điện thoại RJ-45 Mô tả: * Tích hợp Fast Ethernet MAC, chip vật lý và bộ thu phát trong một chip. * Tuân thủ giao diện USB Phiên bản 1.0 / 1.1 * Hỗ trợ tất cả các lệnh chuẩn USB. * Hỗ trợ logic phát hiện tạm ngừng/tiếp tục. * Hỗ trợ 4 điểm cuối: * 1.1 điểm cuối điều khiển với tốc độ 8 byte * 2.1 điểm cuối 64 byte * 3. 1 điểm cuối với 64 byte * 4.1 điểm cuối với 8 byte * 18 K byte SRAM được tích hợp sẵn. (2 K byte cho bộ đệm TX và 16 K byte cho bộ đệm Rx) * Sử dụng 93C46 để lưu trữ cấu hình tài nguyên, tham số ID, v.v. * Hoạt động bán song công 10/100 Mbps * Hỗ trợ kiểm soát luồng song công hoàn toàn (IEEE 802.3x) * Hỗ trợ hệ điều hành: WINDOWS 98 SE / ME / 2000 / XP / VISTA (không hỗ trợ Win 7) Gói hàng bao gồm: 1x Card LAN USB Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày Card mạng Ethernet RJ45 LAN USB Duplex 5 mbpsace mua vui lòng đặt hàng giúp shop ak!Cảm ơn ace nhiều ak! Đặc điểm: * Tốc độ mạng: 10 Mbps hoặc 100 Mbps tự động * Kết nối: 1x Đầu cắm điện thoại RJ-45 Mô tả: * Tích hợp Fast Ethernet MAC, chip vật lý và bộ thu phát trong một chip. * Tuân thủ giao diện USB Phiên bản 1.0 / 1.1 * Hỗ trợ tất cả các lệnh chuẩn USB. * Hỗ trợ logic phát hiện tạm ngừng/tiếp tục. * Hỗ trợ 4 điểm cuối: * 1.1 điểm cuối điều khiển với tốc độ 8 byte * 2.1 điểm cuối 64 byte * 3. 1 điểm cuối với 64 byte * 4.1 điểm cuối với 8 byte * 18 K byte SRAM được tích hợp sẵn. (2 K byte cho bộ đệm TX và 16 K byte cho bộ đệm Rx) * Sử dụng 93C46 để lưu trữ cấu hình tài nguyên, tham số ID, v.v. * Hoạt động bán song công 10/100 Mbps * Hỗ trợ kiểm soát luồng song công hoàn toàn (IEEE 802.3x) * Hỗ trợ hệ điều hành: WINDOWS 98 SE / ME / 2000 / XP / VISTA (không hỗ trợ Win 7) Gói hàng bao gồm: 1x Card LAN USB