Card Đồ Họa Khung ARGBShenguang Đồng Bộ Kim Cương Bị Hỏng Hiệu Ứng Ánh Sáng Card Đồ Họa Hỗ Trợ Giắc Cắm

Thương Hiệu:COOLMOON Mẫu:Dọc KhungA Số Bài Viết:CM-OSOOOP1 Được Liệt Kê Trong Một Thời Gian:2021 Nguồn Cung Cấp Thể Loại:Tại Chỗ Loại:Card Đồ Họa Khung Đặc Điểm Sản Phẩm:Hỗ Trợ Đồng Bộ Hóa Bo Mạch Chủ Màu Sắc:ARGBGiá Đỡ Dọc Màu Trắng,ARGBGiá Đỡ Dọc Màu Đen Thiết Kế Kiểu Mới,Giá Đỡ Card Đồ Họa Hiệu Ứng Ánh Sáng Kim Cương Nhỏ Diện Tích Lớn,Hỗ Trợ5V ARGBBo Mạch Chủ Thần Ánh Sáng Đồng Bộ Hóa,Có Thể Trượt Điều Chỉnh,Hỗ Trợ Hầu Hết Các Card Đồ Họa。