Cáp UGREEN 8K 60Hz HDMI 2.1 48Gbps Đực Sang Đực, Thích Hợp Cho TV Máy Tính PS4 PS5

Hỗ trợ ARC Hỗ trợ HDR động và tĩnh Hỗ trợ truyền giao thức EDID và HDCP Không yêu cầu hướng, cắm và chạy Hdmi2.1 tương thích ngược với HDMI2.0/1.4/1.3/1.2/1.1 và các phiên bản khác 7680*4320 @ 60Hz 7680*4320 @ 30Hz 3840*2160 @ 120Hz 3840*2160 @ 60Hz 3840*2160 @ 30Hz 2560*1440 @ 144Hz 2560*1440 @ 60Hz 1920*1080 @ 240Hz