Cáp Mạng Có Đầu Bấm Sẵn HP 1M Mạng Ổn Định (dây tròn)