Reportar esta app

Description

Đăng nhập tài khoản Apple ID vào Xcode

Để dễ dàng trong việc tạo và build ứng dụng, chúng ta cần đăng nhập một tài khoản Apple ID vào Xcode

Đầu tiên chúng ta mở Xcode -> chọn Preferences

Tiếp theo chọn sang tab Accounts

Ở đây mình đã đăng nhập sẵn tài khoản Apple ID của mình rồi nên mình không cần đăng nhập nữa.

Các bạn chưa đăng nhập thì bấm vào dấu + ở góc dưới màn hình bên trái -> chọn Apple ID -> nhập tài khoản và mật khẩu

Như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công tài khoản Apple ID vào Xcode

Tạo project mới

Để tạo một Project mới trong Xcode, các bạn chọn Create a new Xcode project

Một màn hình mới được mở ra, ở phía trên màn hình sẽ các bạn sẽ thấy các mục IOSwatchOStvOSmacOSCross-platform. Vì trong bài học này chúng ta đang học viết ứng dụng cho IOS nên chúng ta chọn tab IOS -> sau đó click vào Single View App -> Next

Một màn hình mới hiện ra và bao gồm các thông số cần điền đầy đủ:

Product Name: Tên ứng dụng

Team: Nhóm được kết nối với tài khoản Apple của. Có thể để mặc định là None hoặc chọn một Team

Tham khảo thêm ngay  Đặc điểm của Swift - Tự học 4

Organization Name: Đặt tên tổ chức thành tên công ty hoặc tên cá nhân

Organization Identifier:  Định danh của tổ chức hoặc cá nhân

Bundle Identifier: Khi tạo một dự án mới, Apple sẽ kết hợp Product Name với Organization Identifier để tạo số nhận dạng dự án duy nhất. Vì vậy, ngay cả khi 10.000 người tạo dự án này, mỗi người sẽ có một định danh dự án khác nhau.

Language: Ngôn ngữ có 2 sự lựa chọn là Swift và Objective-C, khoá học này chúng ta sẽ làm việc với ngôn ngữ Swift.

Checkboxs: Phần checkboxs cho phép người dùng lựa chọn có sử dụng  Sử dụng Dữ liệu cốt lõi, Bao gồm các bài kiểm tra đơn vị và Bao gồm các bài kiểm tra giao diện người dùng, vì đây là những điều chúng tôi sẽ không sử dụng trong chương này.

Sau đó các bạn chọn Next và trỏ đến vị trí chúng ta muốn lưu project

Xcode Interface

Giao diện Xcode có nhiều thành phần, chúng ta có thể chia thành 6 phần hoặc nhỏ hơn để nắm rõ về chức năng của mỗi phần

Giao diện Xcode:

Toolbar

Khung này cung cấp các công cụ để chạy ứng dụng (nút hình tam giác phía ngoài cùng tay trái), kết thúc quá trình chạy (nút hình vuông nằm kế), lựa chọn loại thiết bị cho simulator (nút ngoài cùng tay phải).

Status

Khung này sẽ cung cấp thông tin cơ bản về dự án như tên dự án, trạng thái của ứng dụng. Ngoài ra khi viết chương trình mà xuất hiện lỗi Xcode cũng sẽ hiển thị một cảnh báo có hình tròn với nền màu đỏ hoặc hình tam giác với nền màu vàng ở phía ngoài cùng tay phải.

Tham khảo thêm ngay  Biến trong Swift: var và let - Tự học 5

Views

Trong phần này có 6 nút bấm trong đó chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm gồm có 3 nút bấm:

  1. Nhóm tay trái: Nhóm này dùng để điều chỉnh cách hiển thị của khung Editor và mở thư viện
  2. Nhóm tay phải: Được dùng để ẩn (hiện) các khung NavigatorUtilities và Debugger

Navigator

Khung này dùng để hiển thị hoặc tìm kiếm theo tên các file và thư mục của dự án. Ngoài ra, nó cũng được dùng để xem thông tin chi tiết về các lỗi xảy ra khi chúng ta lập trình ứng dụng

Editor

Khung này được dùng để hiển thị và viết code. 

Utilities

Khung này chứa các tiện ích khác nhau như giúp lập trình viên xác định tên file (mục Name), loại file (mục Type), vị trí của file (mục Full Path) và các thông tin hỗ trợ khác.

Debugger

Khung này được dùng chủ yếu khi bạn chạy ứng dụng. Nó sẽ hiển thị thông tin về lỗi nếu có trước hoặc sau khi chạy chương trình, các thông tin được xuất ra từ chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *