CAD lệnh xoay đối tượng trong autocad Rotate

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Lệnh Rotate trong autocad

  1. Gõ lệnh ROTATE hoặc RO > Enter
  2. Chọn đối tượng (1) > Enter
  3. Chỉ định điểm gốc (2) > Enter
  4. Chỉ định góc xoay bằng cách kéo sang điểm khác (3) > Enter

Xoay đối tượng trong CAD đến một góc tuyệt đối

Với tùy chọn Reference, bạn có thể xoay đối tượng để căn chỉnh nó theo một góc tuyệt đối.

Ví dụ, để xoay đối tượng trong hình minh họa để cạnh đường chéo xoay đến 90 độ, bạn làm như sau:

  1. Gõ lệnh ROTATE hoặc RO > Enter
  2. Chọn các đối tượng sẽ được xoay (1, 2) > Enter
  3. Chỉ định điểm gốc (3) và gõ R (Reference) > Enter
  4. Đối với góc tham chiếu (reference angle), chỉ định hai điểm (endpoint) của đường chéo (4, 5) > Enter
  5. Đối với góc mới (new angle), nhập 90 > Enter
xoay đối tượng một góc tuyệt đối
Tham khảo thêm ngay  Lệnh units trong AutoCAD – Chỉnh đơn vị trong CAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *