Home AutocadLệnh autocad CAD Lệnh XLINE trong AutoCAD gióng 2 phía ( gần giống lệnh Ray)