CAD lệnh ML vẽ 2 đường song song trong autocad

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Lệnh ML (MLINE) trong CAD– Các đường song song. Trong khi vẽ móng , tường nhà hay các đường song song nói chung, khi khối lượng công việc lớn . Ta không thể vẽ từng chi tiết một được, khi đó chúng ta có lệnh ML , chuyên vẽ các đường song song. Tên đầy đủ của lệnh MLINE là MUTIL LINEĐể thao tác ta gọi lệnh: ML trên command hoặc Draw >> Mutil line
Sau khi gọi lệnh trên command sẽ hiện

Current settings : Là các thông số cài đặt của lệnh ML hiện hànhMLINE Specify start point or [ Justification Scale STyle ] : CAD sẽ đưa ra các sự lựa chọn cho taTrong đó :Justification : Điểm đặt hay điểm đặt con trỏ chuột tại các đường ML

  • Top : Con chuột đặt ở đường phía trên cùng trong các đường thẳng trong lệnh ML
  • Zero : Con chuột đặt ở tọa độ bằng 0 trong lệnh ML
  • Bottom : Con chuột đặt ở đường thẳng dưới cùng trong lệnh ML

Scale : Tỷ lệ khoảng cách giữa các đường thẳng trong lệnh ML sẽ được nhân lên theo trị số Scale. Mặc định khi gọi lần đầu sẽ là 2 đường thẳng song song , thì Scale trong trường hợp này là khoảng cách giữa hai đường thẳng đó.STyle : Kiểu, loại đường song song. Lệnh tắt ST : Khi gọi ta sẽ nhập tên của STyleTa có thể thiết lập các Style bằng lệnh MLSTYLE sẽ xuất hiện bảng lệnh có hình bên dưới

Tham khảo thêm ngay  CAD các lệnh trong autocad

Nhấn New để tạo một STYLE mớiĐặt tên STYLE và một bảng sẽ hiện lên các cài đặt cho STYLE của bạn, thiết lập và sử dụng chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *