Reportar esta app

Description

Lệnh Dimradius trong cad (lệnh dra trong cad, lệnh ghi kích thước trong cad) là lệnh ghi kích thước bán kính trong autocad. Cách dùng lệnh dimradius trong cad như sau:

• Lệnh: dimradius

• Lệnh tắt: dra

· Menu: dimension\radius

Command : DRA↵

• Select arc or circle: Chọn cung tròn tại 1 điểm bất kỳ.

• Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Vị trí của đường kích thước.

Khi ghi kích thước cung tròn có bán kính nhỏ thì mũi tên và chữ số kích thước nằm ngoài đường tròn. Lựa chọn Mtext, Text và Angle trong lệnh Dimradius tương tự như các lựa chọn trong lệnh Dimlinear.

Tham khảo thêm ngay  Lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày TRACE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *