Reportar esta app

Description

Lệnh DimBaseline trong cad (lệnh dba trong cad) là lệnh ghi kích thước song song với 1 kích thước có sẵn. Cách sử dụng lệnh DimBaseline trong cad như sau:

  • Lệnh : dimbaseline
  • Lệnh tắt : dba
  • menu: dimension\baseline

Khi ghi chuỗi kích thước song song bằng lệnh Dimbaseline kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) có cùng đường gióng thứ nhất với kích thước vừa ghi trước đó hoặc kích thước sẵn có trên bản vẽ (gọi là đường chuẩn kích thước hoặc chuẩn thiết kế). Các đường kích thước cách nhau một khoảng được định bởi biến DIMDLI (theo TCVN lớn hơn 7mm) hoặc nhập giá trị vào ô Baseline Spacing trên trang Lines and Arrows của hộp thoại New Dimension Styles hoặc Override Current Style.

Chỉnh sửa trong dim
Tham khảo thêm ngay  CAD lệnh mirror trong autocad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *