Reportar esta app

Description

Lệnh Boundary trong cad là Lệnh tạo nên một đối tượng Pline (hoặc Region) có dạng một đường bao kín. Các đối tượng gốc không bị mất đi. Cách thực hiện lệnh như sau:

  • Command line: Boundary
  • Menu: Draw / Boundary
  • Lệnh tắt: BO

Thấy xuất hiện hộp thoại hình sau

Chọn rồi bấm vào một điểm bên trong vùng đóng kín (hình trên). Kết thúc lệnh này một đối tượng Pline đã được tạo thành, sử dụng lệnh MOVE rồi dời PLine đó ra bên cạnh ta có thể hiện như hình sau.

“Kết quả này
Tham khảo thêm ngay  CAD lệnh xoay đối tượng trong autocad Rotate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *