Reportar esta app

Description

Lệnh array ( mảng) trong autocad

Bước 1: Gõ lệnh Array
và chọn đối tượng cần chỉnh.

Bước 2: Bạn có thể lựa chọn
Mảng chữ nhật (Rectangular Array) hoặc mảng hình tròn (Polar Array) hoặc tạo ra các đối tượng mới đi theo đường dẫn cho trước (path array).
Bước 3:” Ở đây tôi chọn mảng chữ nhật ( cái này hay dùng nhất)
Bước 4: Các bạn hiệu chỉnh kích thước phía trên (theo cột – columns hay theo hàng rows/ khoảng cách giữa 2 đối tượng…)
Tham khảo thêm ngay  Hướng dẫn bằng video cho người mới bắt đầu AutoCAD - 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *