Bộ Phát WiFi Tplink 3 Râu Xuyên Tường – TPLINK WR2041N – Tốc độ 450Mps – Bảo hành 12 tháng