Bộ phát wifi Totolink N350RT chuẩn N300Mbps

Sản phẩm có App quản lý giúp bạn quản lý thời gian sử dụng mạng của trẻ em dễ dàng hơn, cài đặt từ xa Tương thích chuẩn không dây IEEE 802.11b/g/n Tốc độ không dây chuẩn N 300Mbps Hỗ trợ DHCP, IP tĩnh, PPPoE, L2TP, PPTP QoS: Kiểm soát băng thông dựa trên địa chỉ IP Hỗ trợ IPTV, IPv6 Bộ phát wifi Totolink N350RT chuẩn N300MbpsSản phẩm có App quản lý giúp bạn quản lý thời gian sử dụng mạng của trẻ em dễ dàng hơn, cài đặt từ xaTương thích chuẩn không dây IEEE 802.11b/g/nTốc độ không dây chuẩn N 300MbpsHỗ trợ DHCP, IP tĩnh, PPPoE, L2TP, PPTPQoS: Kiểm soát băng thông dựa trên địa chỉ IPHỗ trợ IPTV, IPv6