Bộ full đủ đồ sửa mạng lan (kìm bấm, hộp test mạng, 50 đầu nối