Bộ Chuyển Đổi Nguồn Phích Cắm DC 5V 2,5A Với Cáp USB 1.5M Bộ Chuyển Đổi Nguồn AC 110V /220V Sang DC 5V Arduino /Raspberry Pi/Breadboard