Bộ chuyển đổi DVI 24 + 1 đực sang HDMI cái mạ vàng bộ chuyển đổi DVI 24 + 5 sang HDMI hỗ trợ 1080P cho máy tính để bàn/PS3/máy chiếu HDTV – INTL