Bộ cây Máy Tính Để Bàn x79 2011 2689 2696v2 Case giả lập Nox LDPlayer render vltk1 Cây Máy Tí

Bộ sản phẩm bao gồm:
CẤU HÌNH 1:
Cpu 2620v2-6lõi 12luồng
Main x79
Ram 8gb
Tản nhiệt
Vga 1Gb
Ssd 60gb Sata 3
Vỏ case thường
CẤU HÌNH 2
CPU 2689 – 8 lõi 16 luồng
Main x79
Ram 16gb
Tản nhiệt
Vga 2Gb
Ssd 120gb Sata 3
Vỏ case thường
CẤU HÌNH 3
Cpu 2660v2 – 10 lõi 20 luồng / Cpu 2651v2 – 12 lõi 24 luồng
Main x79
Ram 32gb
Tản nhiệt
Vga 2Gb
SSD 256Gb
Vỏ case 2 mặt kính
Quạt led
CẤU HÌNH 4
Cpu 2696v2 – 12 lõi 24 luồng
Main x79
Ram 64gb
Tản nhiệt
Vga 4Gb
SSD 256Gb
Vỏ 2 mặt kính
Quạt led
Lưu ý bộ máy chưa kèm màn hình
Nếu cần thay đổi linh kiện gì vui lòng trao đổi trực tiếp với