Bộ Cây Máy Tính Để Bàn 2 CPU X8DTL x58 x5670 Dual Xeon RAM 32GB Cây Máy Tính Cũ Giả lập nox ldplayer

Cấu hình 1:
Main dual cpu 1366
2 Cpu L5630/e5620 (8 Lõi 16 Luồng)
RAM 16GB
Vga 2GB
Ssd 120gb
USB âm thanh
Vỏ case thường
Cấu hình 2:
Main dual cpu 1366
2 Cpu x5650 (12 Lõi 24 Luồng)
RAM 32GB
Vga 2Gb
Ssd 120gb
USB âm thanh
Vỏ case thường
Cấu hình 3:
Main dual cpu 1366
2 Cpu x5670 (12 Lõi 24 Luồng)
RAM 32GB
Vga 3Gb
Ssd 240gb Sata 3
Card âm thanh 5.1
Vỏ case thường
Cấu hình 4:
Main dual cpu 1366
2 Cpu x5680 (12 Lõi 24 Luồng) Max turbo boost 3.60 GHz
RAM 64GB
Vga 4GB
Ssd 240gb Sata 3
Card âm thanh 5.1
Vỏ case kính kèm 6 quạt led