Bộ 3 cái bánh răng sấy Ricoh AF 2060/1060/6000/7500/8000.. bộ 3 c