Reportar esta app

Description

Plugin là những công cụ dựng hình được cung cấp bởi bên thứ 3, đa số là miễn phí. hình khối được tạo ra mang tính chất 1 chiều không thể chỉnh sửa trực tiếp mà phải vẽ lại từ đầu.
download plugin và hướng dẫn sử dụng tại: http://sketchucation.com/
xem thêm hướng dẫn sử dụng tại website Youtube.com

Mục lục bài viết

Tham khảo thêm ngay  Tìm hiểu cách cài đặt các plugin sketchup!

cài đặt plugin

nếu download đuôi là .rbz, bạn cài đặt như hình

 

 

 

nếu download file nhận được đuôi là .rb (kèm thư mục), bạn cài bằng cách copy tất cả file .rb (kèm thư mục) vào thư mục plugin của sketchup

 

 

 

sau khi cài, khởi động lại sketchup để load plugin

1. Joint push pull

plugin dùng để push mặt cong, hoặc push theo đường xiên

 

 

 

1.1. J: push vuông góc

chọn mặt chọn công cụ J

 

 

 

kết quả

 

 

 

1.2. V: push theo 1 đường xiên (vector)

chọn mặt chọn c/cụ V, sau đó dẫn 2 điểm theo đường xiên

 

 

 

kết quả

 

 

 

ứng dụng khác

 

 

 

 

 

1.3. N: push theo mặt cong và tách các mặt ra

 

2. TIG: Extrude Tools v2.7

plugin dùng để tạo những mặt cong 3d phức tạp từ các đường dẫn

 

2.1. extrusion by rail

 

chọn công cụ và chọn theo thứ tự như hình, các hộp thoại hiện lên chọn No

 

kết quả

 

tạo thêm bề dày

 

2.2. extrusion by rail to latice

 

tương tự mặt cong 2.1, nhưng kết quả sẽ tạo lưới

 

 

2.3. tạo mặt phẳng từ các đường cong  

 

 

chọn công cụ, lần lượt chọn các đường, xong enter
kết quả

 

2.4. extrude edge by edge.

tương tự follow me

 

2.5. extrude 1 đường
tương tự offset

 

Tham khảo thêm ngay  Plugin s4u full cho sketchup 2019.2 nếu 2020

3. 1001 bit pro

plugin hỗ trợ vẽ nhanh cầu thang, mái, kết cấu mái..

3.1. lấy tâm 1 đường cong

chọn c/cụ và chọn 2 điểm trên cung để định vị tâm

 

3.2. công cụ chỉnh điểm

chỉnh điểm trong khối

 

chỉnh điểm trong đường

 

3.3. tạo cầu thang

từ 1 đến 12 là mã của hình dạng 12 loại thang khác nhau

 

các kích thước được ghi rõ trong hướng dẫn

 

click 2 điểm để tạo thang. những mặt bậc giống nhau kích thước sẽ được xem là component.

 

thang sau khi tạo ra không thể chỉnh được chiều dài, muốn chỉnh phải tiến hành các bước tạo thang từ đầu.

 

3.4. tạo mái

chọn mặt chọn c/cụ

 

kết quả

 

3.5. tạo kết cấu mái

chọn mặt cần vẽ kết cấu, chọn c/cụ

 

kết quả

 

vẽ mái tôn tương tự

 

3.6. tạo hình trụ (tròn) từ line

chọn line chọn c.cụ

 

kết quả

 

tuy nhiên không phải lúc nào cũng thuận lợi

 

3.7. extrude tạo mặt dốc song song mặt phẳng sàn (nền)

sử dụng follow me, khối sẽ xoay theo mặt và không song song mặt nền.
sử dụng plugin, khối tại mặt trên cùng sẽ có phương song song mặt nền.

 

trên mặt đứng

 

3.8. push mặt theo tiết diện đang có

chọn mặt và chọn công cụ

 

3.9. công cụ bo, vạt góc

 

3.10. tạo tấm phẳng rỗng từ mặt và tiết diện

chọn mặt phẳng, chọn công cụ và chọn tiết diện profile.

 

Tham khảo thêm ngay  Plugin có VBO component - layout cho sketchup 2018 -2019 - nhiều plugin hay

3.11. công cụ tạo khung cửa đi

chọn công cụ, chọn mặt phẳng cửa đi

 

3.12. tạo lam gió

thao tác tương tự tạo khung cửa đi

 

3.13. công cụ kẻ roan nhanh

chọn tất cả mặt, chọn c/cụ.

 

3.14. sao chép đối tượng trên đường dẫn

 

4. sand box

4.1. tạo nền phẳng từ mặt phẳng cong

chọn đối tượng 1, chọn c/cụ, chọn mặt phẳng

 

giá trị loe ra của nền

 

kết quả

 

chỉnh độ mềm cho khối cong, click phải chọn soften

 

5. tool on surface

là c.cụ cho phép vẽ trên mặt cong

 

6. round corner

công cụ bo góc khối
chọn toàn bộ khối, chọn công cụ, nhập kích thước bo, OK
segment = 6 (góc bo sẽ mềm mại)

 

kết quả

 

có thể làm cho mặt cong

 

segment = 1

 

hiển thị nét đứt, nét khuất
.

 

7. curviloft

là c.cụ dẫn mặt qua các đường thẳng
các bạn xem thêm các video hướng dẫn tại https://www.youtube.com/watch?v=usiX7fb_Sas

 

7.1. dẫn qua spline

chọn c/cụ, chọn tất cả spline, bấm dấu OK

 

những ứng dụng khác

 

7.2. dẫn 2 tiết diện trên 1 đường cong

chọn công cụ và chọn theo thứ tự 1-2-3, OK

 

7.3. skinning

tạo khối giữa các đường sinh bất kì và đường mặt đáy bất kì

 

 

8. dibac

là 1 plugin dựng tường, cửa đi, cửa sổ, cầu thang.. trong 2d và xuất thành 3d
phiên bản việt hóa

 

tạo 2d

 

group toàn bộ lại và tạo 3d

 

kết quả

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *