Bài 24 – Thanh công cụ Principal trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Principal bao gồm 4 lệnh dùng để hiệu chỉnh mô hình. Hiển thị thanh công cụ Principal  bằng cách vào Menu View → Toolbars → Principal.

 

Tại đây có 4 sự lựa chọn:
  • Select.
  • Make Component.
  • Paint Bucket.
  • Eraser.

 

1. SELECT.

Sử dụng lệnh này để chọn đối tượng và áp dụng cho các lệnh khác. Lệnh này cũng nằm trong thanh công cụ Getting Started đã được trình bày chi tiết trong Bài 19.
 

2. MAKE COMPONENT.

Sử dụng lệnh này để nhóm các đối tượng được chọn thành 1 Component. Lệnh này cũng nằm trong thanh công cụ Large Tool Set đã được giới thiệu tại Bài 20

3. PAINT BUCKET.

Đây là một lệnh đơn dùng để tô vật liệu cho đối tượng. Lệnh này cũng nằm trong thanh công cụ Getting Started đã được trình bày chi tiết trong Bài 19.

4. ERASER.

Sử dụng lệnh này để xóa đối tượng. Lệnh này cũng nằm trong thanh công cụ Getting Started đã được trình bày chi tiết trong Bài 19.

Tham khảo thêm ngay  Bài 15 - Thanh công cụ Construction trong Sketchup 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *