Bài 23 – Thanh công cụ Measurements trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Measurements dùng để hiển thị số liệu đơn vị nhập vào mô hình khi chúng ta thực hiện các lệnh vẽ. Giúp người vẽ kiểm soát chính xác thông số nhập vào. Hiển thị thanh công cụ Measurements bằng cách vào Menu View → Toolbars → Measurements.Tuy nhiên mặc định nếu không mở thanh công cụ này thì bên phải góc dưới cửa sổ làm việc vẫn có hiển thị công cụ Measurements. Vì vậy, để tăng diện tích màn hình làm việc, cũng không cần thiết mở thanh công cụ này.

 Giao diện thanh Measurements mặc định, bên góc phải bên dưới màn hình làm việc.
 
 Giao diện thanh Measurements sau khi bật, nằm góc trái bên trên thanh hiển thị của cửa sổ làm việc.

Tham khảo thêm ngay  Bài 09 - Menu Tools trong Sketchup 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *