Bài 22 – Thanh công cụ Location trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Location dùng để thêm vị trí địa lý cho mô hình. Mở thanh công cụ Location bằng cách vào Menu View → Toolbars → Location.


Tại đây có 3 sự lựa chọn:
  • Add More Imagery. 
  • Toggle Terrain.
  • Photo Textures.

 

1. ADD MORE IMAGERY.

Lệnh này sẽ thêm 1 ảnh trên bản đồ vào mô hình, áp dụng để đặt công trình vào cảnh thực tế.

 

– Zoom để chỉnh góc nhìn gần xa.
– Map type để chỉnh kiểu bản đồ.
– Cancel / Import để thoát lệnh và nhập vùng chọn vào mô hình.

2. TOGGLE TERRAIN.

Tham khảo thêm ngay  Làm thế nào để tạo mặt cắt -section trong sketchup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *