Bài 21 – Thanh công cụ Layer trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Layer dùng để tạo và quản lý các lớp dữ liệu trong khi vẽ, giúp việc hiển thị nội dung được rõ ràng hơn, chi tiết và cụ thể. Để sử dụng được tính năng này cần kết hợp thanh công cụ Layer và cửa sổ Tray Layer. Mở thanh công cụ Layer bằng cách vào Menu View → Toolbars → Layers.
 
Mở cửa sổ Tray Layer bằng cách vào Menu → Default Tray → Layers.
 
Giao diện cửa sổ Tray Layers như sau:
Thêm Layer mới bằng cách click vào dấu cộng (Add Layer).
Xóa layer bằng cách chọn layer cần xóa và click vào dấu trừ (Delete Layer).
Ẩn / hiện Layer bằng cách click vào dấu ⃞ của layer cần ẩn / hiện tại cột Visible.
Đổi màu Layer bằng cách click vào dấu ⃞ của layer cần đổi màu tại cột Colour.
Chọn một Layer làm layer hiện hành để vẽ bằngcách click vào dấu tròn màu đen phía trước tên của layer đó.
Định dạng hiển thị Layer bằng cách click vào nút Detail bên góc trên, tay trái.
Tại đây có 3 sự lựa chọn:
  • Select All. 
  • Purge.
  • Color By Layer.

 

1. SELECT ALL.

Lệnh này chọn tất cả các Layer hiện có trong mô hình.

2. PURGE.

Lệnh này xóa các Layer không có chứa đối tượng trong mô hình. Hay nói cách khác là dọn dẹp và xóa tất cả các Layer rỗng.

3. COLOR BY LAYER.

Lệnh này sẽ hiển thị các Layer theo màu đang được cài đặt mặc định. Có thể setup lại màu layer theo ý muốn để dẽ quản lý bằng cách click vào màu của các layer tại cột Color. Cửa sổ chỉnh màu cho Layer có giao diện như sau:

Tham khảo thêm ngay  Bài 11 - Menu Extensions và Menu Help trong Sketchup 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *