Bài 18 – Thanh công cụ Edit trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Edit dùng để hiệu chỉnh các đối tượng, hỗ trợ quá trình dựng hình của dự án. Bộ công cụ Edit bao gồm các lệnh sau:

  • Move. 
  • Push / Pull.
  • Rotate.
  • Follow me.
  • Scale.
  • Offset.

 

1. MOVE TOOL.

Sử dụng lệnh này để di chuyển, co / kéo đối tượng, hoặc sao chép ra nhiều đối tượng khác từ đối tượng gốc được chọn.

2. PUSH / PULL TOOL.

Sử dụng lệnh này để đẩy hoặc kéo các mặt phẳng từ đối tượng 3D, việc này sẽ làm tăng hoặc giảm thể tích đối tượng.

3. ROTATE TOOL.

Sử dụng lệnh này để xoay, co / kéo, bóp méo hoặc sao chép các đối tượng theo tâm của đường tròn.

4. FOLLOW ME TOOL.

Sử dụng lệnh này để tạo đối tượng 3D từ một mặt phẳng theo một đường dẫn chọn trước.

5. SCALE TOOL.

Sử dụng lệnh này để phóng to / thu nhỏ hoặc co / kéo đối tượng để thay đổi hình dạng của đối tượng.

6. OFFSET TOOL.

Sử dụng lệnh này để tạo đối tượng các đường song song từ các cạnh chọn trước trên một mặt phẳng.

Tham khảo thêm ngay  Bài 24 - Thanh công cụ Principal trong Sketchup 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *