Bài 17 – Thanh công cụ Dynamic Components trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Dynamic Components dùng để tạo các chuyển động cho đối tượng Component. Giúp minh họa trực quan, chi tiết ý đồ của người thiết kế. Bộ công cụ Dynamic Components bao gồm các lệnh sau:
 • Interact With Dynamic Components. 
 • Component Options.
 • Component Attributes.

 

1. INTERACT WITH DYNAMIC COMPONENTS.

Sử dụng lệnh này để tương tác với các đối tượng Component, click vào đối tượng Component để kích hoạt chuyển động.

2. COMPONENT OPTIONS.

Lệnh này cung cấp các lựa chọn cho đối tượng.

3. COMPONENT ATTRIBUTES.

Công cụ này là một tính năng nâng cao trong Sketchup.

Lệnh này thêm thuộc tính cho các đối tượng. Các thuộc tính có thể thêm vào bao gồm:

A. Info.

Thêm các thuộc tính để tạo các tùy chọn cho đối tượng Component.
 • Component info. 
 • Position.
 • Size.
 • Rotation.
 • Bihaviors.
 • Form Design.
 • Or enter a custom name …

B. Functions.

Thêm các hàm chức năng để tạo các tùy chọn cho đối tượng Component.
 • Math Functions.
 • SketchUp Functions.
 • Text Functions.
 • Trig Functions.
 • Logical Functions.
 • onClick Functions.
 • Operators Functions.
Tham khảo thêm ngay  Làm thế nào để tạo mặt cắt -section trong sketchup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *