Bài 16 – Thanh công cụ Drawing trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Drawing là bộ công cụ bao gồm các lệnh về vẽ dựng hình các đối tượng. Bộ công cụ Drawing bao gồm các lệnh sau:

 

  • Line. 
  • FreeHand.
  • Rectangle.
  • Rotated Rectangle.
  • Circle.
  • Polygon.
  • Arc.
  • 2-Point Arc.
  • 3-Point Arc.
  • Pie.

 

1. LINE.

Đây là công cụ Vẽ cạnh hoặc đường thẳng, công cụ này thường xuyên được sử dụng trong việc dựng hình. Nhiều đường thẳng ghép lại sẽ tạo thành mặt.

2. FREEHAND.

Đây là công cụ Vẽ tay hay vẽ tự docông cụ này dùng để vẽ đường cong hoặc vật thể 3D theo cách tự do.

3. RECTANGLE.

Đây là công cụ Vẽ hình chữ nhật, công cụ này thường xuyên được sử dụng trong việc dựng hình. Công cụ tạo ra các mặt phẳng hình chữ nhật hoặc hình vuông tùy vào kích thước người vẽ nhập vào mô hình.

4. ROTATED RECTANGLE.

Đây là công cụ Vẽ hình chữ nhật xoay theo một trục chọn trước, công cụ này sử dụng để tạo ra các hình chữ nhật hoặc hình vuông nằm trên một mặt nghiêng.

5. CIRCLE.

Đây là công cụ Vẽ hình tròn, công cụ này sử dụng để tạo ra các hình tròn theo bán kính hoặc đường kính cho trước.

6. POLYGON.

Đây là công cụ Vẽ hình đa giác, công cụ này sử dụng để tạo ra các hình đa giác theo kích thước và số lượng cạnh cho trước.

7. ARC.

Đây là công cụ Vẽ cung tròn, công cụ này sử dụng để tạo ra các cung tròn theo vị trí tâm và 2 điểm chọn trước.

8. 2-POINT ARC.

Đây là công cụ Vẽ cung tròn theo 2 điểm, công cụ này sử dụng để tạo ra các cung tròn theo 2 điểm chọn trước.

9. 3-POINT ARC.

Đây là công cụ Vẽ cung tròn theo 3 điểm, công cụ này sử dụng để tạo ra các cung tròn theo 3 điểm chọn trước.

10. PIE.

Đây là công cụ Vẽ cung tròn theo 3 điểm, công cụ này sử dụng để tạo ra các cung tròn theo 3 điểm chọn trước.

Tham khảo thêm ngay  Cách dừng việc bị cắt (clipping) trong Sketchup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *