Bài 15 – Thanh công cụ Construction trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Construction là bộ công cụ bao gồm các lệnh về đo kích thước, kẻ các đường gióng phụ, hiển thị thông tin các chi tiết của dự án. Bộ công cụ Construction bao gồm các lệnh sau:
  1. Tape Measure Tool. 
  2. Dimension Tool.
  3. Protractor Tool.
  4. Text Tool.
  5. Axes Tool.
  6. 3D Text Tool.

1. TAPE MEASURE TOOL.

Đây là công cụ Đo khoảng cách, hoặc Tạo đường gióng để hỗ trợ quá trình làm việc chính xác, là công cụ sử dụng rất thường xuyên.

2. DIMENSION TOOL.

Đây là công cụ Tạo đường kích thước, công cụ này được dùng để thể hiện kích thước lên bản vẽ, cung cấp đầy đủ chi tiết về khoảng cách, độ cao của dự án công trình trong mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết kiến trúc, kết cấu…

 

3. PROTRACTOR TOOL.

Đây là công cụ Đo góc và tạo các đường gióng xiêncông cụ này được dùng để đo góc nghiêng các mặt phẳng, tạo đường gióng nghiêng để hỗ trợ việc dựng hình chính xác trong Sketchup.

 

4. TEXT TOOL.

Đây là công cụ Tạo chữ ghi chú cho đối tượngcông cụ này được dùng để hiển thị thông tin chi tiết cho dự án, thể hiện các ghi chú nếu cần.


5. AXES TOOL.

Đây là công cụ Chuyển hệ trục tọa độcông cụ này được dùng để di chuyển hệ trục tọa độ sang vị trí mới. Hệ trục tọa độ thay đổi vị trí có liên quan đến việc nhập số liệu đầu vào khi vẽ.
 

6. 3D TEXT TOOL.

Đây là công cụ Chuyển hệ trục tọa độcông cụ này được dùng để di chuyển hệ trục tọa độ sang vị trí mới. Hệ trục tọa độ thay đổi vị trí có liên quan đến việc nhập số liệu đầu vào khi vẽ.


Tham khảo thêm ngay  Bài 24 - Thanh công cụ Principal trong Sketchup 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *