Bài 14 – Thanh công cụ Classifier trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Classifier là công cụ dùng để phân loại các Component và Group để phục vụ cho việc tính toán khối lượng. Đối tượng được phân loại sẽ được gán tên, mô tả chi tiết,…

 

Việc phân loại này giúp cho người vẽ có thể thuận tiện trong việc theo dõi và quản lý các đối tượng. Chúng ta có thể đếm số lượng, xác định khối lượng thể tích, và gắn thẻ đối tượng được phân loại. Giúp việc tạo báo cáo nhanh chóng và chính xác. Giúp mô hình có thêm nhiều thông tin (BIM).

Tham khảo thêm ngay  Bài 24 - Thanh công cụ Principal trong Sketchup 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *