Bài 13 – Thanh công cụ Camera trong Sketchup 2018.

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Công cụ Camera là bộ công cụ bao gồm các lệnh về quản lý giao diện làm việc của người dùng như xoay màn hình, di chuyển lên, xuống màn hình, phóng to thu nhỏ của sổ làm việc…
Bộ công cụ Camera gồm các lệnh sau:
  1. Orbit. 
  2. Pan.
  3. Zoom.
  4. Zoom Window.
  5. Zoom Extents.
  6. Previous.
  7. Position Camera.
  8. Look Around.
  9. Walk.

1. ORBIT.

Đây là công cụ Xoay màn hình làm việc để quan sát mô hình, giúp người vẽ chọn góc nhìn dễ dàng thực hiện các thao tác.

2. PAN.

Đây là công cụ Di chuyển màn hình làm việc theo chiều dọc hoặc chiều ngang để phục vụ mục đích quan sát mô hình.

 

3. ZOOM.

Đây là công cụ Phóng to / Thu nhỏ màn hình làm việc để phục vụ mục đích quan sát mô hình, giúp người vẽ chọn góc nhìn dễ dàng thực hiện các thao tác.

4. ZOOM WINDOW.

Đây là công cụ Phóng to góc nhìn để hiện thị tất cả đối tượng nằm bên trong vùng chọn.

5. ZOOM EXTENTS.

Đây là công cụ Thu tất cả đối tượng có trong mô hình về và hiển thị chúng lên màn hình.

6. PREVIOUS.

Đây là công cụ Phục hồi lại góc nhìn gần nhất mà bạn đang sử dụng.

7. POSITION CAMERA.

Đây là công cụ Định vị góc nhìn theo mắt người để quan sát mô hình. Thường khi chọn công cụ này thì sẽ chuyển qua công cụ Look Around để bắt đầu quan sát.

 

Tham khảo thêm ngay  Làm thế nào để tạo mặt cắt -section trong sketchup

8. LOOK AROUND.

Đây là công cụ Quan sát xung quanh và cao độ quan sát tỷ lệ tương đối với mắt người.

9. WALK.

Đây là công cụ Đi bộ trong mô hình tạo cảm giác đang di chuyển thực tế bên trong dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *