Reportar esta app

Description

Menu này chứa các lệnh về vẽ đường thẳng (Line), vẽ đường cung (Arcs) và vẽ hình khối (Shape)…
 
Để làm quen và dễ sử dụng cho tất cả các menu khác chúng ta nên nhận biết các điểm sau:
  • Các nhóm lệnh được phân cách bằng dòng kẻ ngang, màu nhạt.
  • Bên trái là tên của các lệnh trong menu.
  • Các lệnh phía sau có dấu … là khi click chọn sẽ mở ra cửa sổ mới.
  • Bên tay phải là tên phím tắt của lệnh.
  • Dấu mũi tên bên tay phải lệnh cho chúng ta biết lệnh này có thêm những lựa chọn khác.

NHÓM LỆNH 1 – Lines

Line – Lệnh vẽ đường thẳng.
Freehand – Lệnh vẽ đường thẳng kiểu tự do.

NHÓM LỆNH 2 – Arcs

Arc – Lệnh vẽ đường cong, vẽ cung tròn.
2 Point Arc – Lệnh vẽ đường cong, vẽ cung tròn qua 2 điểm.
3 Point Arc – Lệnh vẽ đường cong, vẽ cung tròn qua 3 điểm.
Pie – Lệnh vẽ hình bán nguyệt.

NHÓM LỆNH 3 – Shapes

Rectangle – Lệnh vẽ đường hình chữ nhật.
Rotated Rectangle – Lệnh vẽ đường hình chữ nhật theo góc nghiêng chọn trước.
Circle – Lệnh vẽ đường tròn.
Polygon – Lệnh vẽ hình đa giác.

NHÓM LỆNH 4

Sandbox – Chưa sử dụng.
Tham khảo thêm ngay  Bài 12 - Quản lý các thanh công cụ (Toolbars) trong Sketchup 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *