Reportar esta app

Description

Menu này chứa các lệnh về điều khiển về góc nhìn (phối cảnh 3 điểm tụ, hoặc phối cảnh 2 điểm tụ), Xoay không gian làm việc, thu phóng không gian làm việc…
 
Để làm quen và dễ sử dụng cho tất cả các menu khác chúng ta nên nhận biết các điểm sau:
  • Các nhóm lệnh được phân cách bằng dòng kẻ ngang, màu nhạt.
  • Bên trái là tên của các lệnh trong menu.
  • Các lệnh phía sau có dấu … là khi click chọn sẽ mở ra cửa sổ mới.
  • Bên tay phải là tên phím tắt của lệnh.
  • Dấu mũi tên bên tay phải lệnh cho chúng ta biết lệnh này có thêm những lựa chọn khác.

NHÓM LỆNH 1.

Previous – Chuyển qua góc nhìn tiếp theo.
Next – Chuyển về góc nhìn phía trước.
Standard Views – Chuyển về góc nhìn chuẩn (trên, dưới, trái, phải, trước, sau).

NHÓM LỆNH 2.

Parallel Projection – Chuyển góc nhìn qua hình chiếu trục đo, vuông góc.

Perspective – Chuyển góc nhìn về phối cảnh 3 điểm tụ.
Two-Point Perspective – Chuyển góc nhìn về phối cảnh 2 điểm tụ.

NHÓM LỆNH 3.

Match New Photo – Đặt dự án vào một ảnh thực tế để quan sát.

Edit Matched Photo – Điều chỉnh sau khi đặt ảnh.

NHÓM LỆNH 4.

Orbit – Xoay góc nhìn của phần mềm.

Pan – Di chuyển vuông góc màn hình.
Zoom – Thu phóng màn hình hiển thị.
Field of view – Thu phóng màn hình, khác zoom chút.
Zoom Window – Thu phóng màn hình hiển thị theo cửa sổ click chuột.
Zoom Extents – Thu phóng tất cả đối tượng nằm trong màn hình hiển thị.
Zoom to  Photo – Chưa sử dụng đến.

NHÓM LỆNH 5.

Position Camera – Chọn vị trí đặt Camera.
Walk – Tạo chuyển động đi bộ để quan sát.
Look Around – Quan sát bằng góc nhìn mắt người tại vị trí camera.
Image Igloo – Chưa sử dụng.
Put to Memory – Lưu góc nhìn vào bộ nhớ.
Retrieve from Memory – Load góc nhìn vừa lưu trong bộ nhớ.
Tham khảo thêm ngay  Bài 02 - Khởi động Sketchup 2018 và giới thiệu màn hình làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *