Reportar esta app

Description

Menu này chứa các lệnh về hiển thị trong không gian làm việc như tắt hoặc hiện lên một thanh toolbar, bóng đổ, trục tọa độ…

Để làm quen và dễ sử dụng cho tất cả các menu khác chúng ta nên nhận biết các điểm sau:
  • Các nhóm lệnh được phân cách bằng dòng kẻ ngang, màu nhạt.
  • Bên trái là tên của các lệnh trong menu.
  • Các lệnh phía sau có dấu … là khi click chọn sẽ mở ra cửa sổ mới.
  • Bên tay phải là tên phím tắt của lệnh.
  • Dấu mũi tên bên tay phải lệnh cho chúng ta biết lệnh này có thêm những lựa chọn khác.

NHÓM LỆNH 1.

Toolbars – Quản lý tất cả thanh công cụ vẽ và hiệu chỉnh trong Sketchup.
Scene Tabs – Chưa sử dụng bao giờ, không rõ để làm gì.

NHÓM LỆNH 2.

Hidden Geometry – Chưa sử dụng bao giờ, không rõ để làm gì.
Section Planes – Ẩn / hiện ký hiệu các mặt cắt.

Section Cuts – Tắt / mở lệnh tạo mặt cắt.

Section Fill – Tắt / mở tô màu mặt cắt.
Axes – Tắt / mở trục tọa độ (đỏ, xanh lá, xanh dương).
Guides – Tắt / mở tất cả đường gióng.

NHÓM LỆNH 3.

Shadows – Tắt / mở chức năng bóng đỗ.

Fog – Tắt / mở chức năng sương mù.

NHÓM LỆNH 4.

Edge Style – Định dạng kiểu hiển thị cạnh, đường.

Face Style – Định dạng kiểu hiển thị mặt, khối.
Component Edit – Định dạng kiểu hiển thị khi hiệu chỉnh đối tượng Component.

NHÓM LỆNH 5.

Animation – Tạo góc nhìn cố định cho dự án, setup cài đặt để xuất file video.

Tham khảo thêm ngay  Bài 02 - Khởi động Sketchup 2018 và giới thiệu màn hình làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *