CAD Lệnh Xclip Áp Dụng Cắt Vùng Cần Hiển Thị Khi Dùng Block

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Các bạn biết tính chất của block là khi các bạn copy ra nhiều đối tượng chúng ta chỉnh sửa một cái nó sẽ cập nhật cho tất cả các block khác được copy ra từ block chính, việc chúng ta dùng lệnh chọn vùng cần thể hiện mà vẫn tận dụng được ưu điểm này.

Trong autocad lệnh này được sử dụng rất nhiều:

     Mình có một mặt bằng kiến trúc như sau:

Tiếp theo mình sẽ dùng lệnh Layoff để tắt những phần Dim kích thước đi, sau đó mình chọn toàn bộ phần mặt bằng và Block nó lại.

Các bạn biết rằng block cho phép các bạn chỉnh sửa kéo theo, tức là khi chúng ta chỉnh một đối tượng block thì những phần block được copy từ block gốc chũng sẽ được chỉnh sửa hoạc thay đổi theo. Giả sử trong trường hợp này mình copy ra một bản sau đó mình dùng lệnh Xclip để chọn vùng thang bộ để trình bày.

Các bạn đánh lệnh rồi làm theo các bước của ảnh bên dưới:

– Bước 1: các bạn chọn block muốn cắt vùng hiển thì riêng:

– Bước 2: bạn chọn cách quét vùng mong muốn theo hướng dẫn của lệnh

  – Bước 3: quét vùng bạn mong muốn hiển thị trên block đó.

Kết quả nhận được một phần hình như bên dưới:

Tham khảo thêm ngay  CAD lệnh Dimradius trong autocad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *