ARGBThanh Ánh Sáng 5VSilicon Phát Sáng Toàn Cảnh Đồng Bộ ShenguangLEDDải Đèn, Ánh Sáng Xung Quanh, Khung Máy Tính Trang Trí, Dải Đèn

Thương Hiệu:COOLMOON Mẫu:Y36OThanh Ánh Sáng Số Bài Viết:led-360-Y Được Liệt Kê Trong Một Thời Gian:2021 Nguồn Cung Cấp Thể Loại:Tại Chỗ Loại:Dải Đèn Khung Gầm Đặc Điểm Sản Phẩm:5VThần Ánh Sáng Đồng Bộ Hóa Toàn Cảnh Phát Sáng Màu Sắc:Dải Đèn Ống Tròn Phát Sáng Toàn Cảnh【Nhiều Giao Diện】 360Độ Toàn Cảnh Thanh Ánh Sáng Vỏ Silicon Phát Sáng 5V ARGBBo Mạch Chủ Thần Ánh Sáng Đồng Bộ Hóa