AR28Kim CươngLEDThanh Ánh Sáng ARGBKhung Máy Tính Ánh Sáng Khí Quyển Với Dải Ánh Sáng Đồng Bộ Màu Ma Thuật

Thương Hiệu:COOLMOON Mẫu:AR28 Số Bài Viết:CM-280213 Được Liệt Kê Trong Một Thời Gian:2021 Nguồn Cung Cấp Thể Loại:Tại Chỗ Loại:Máy Tính Sử Dụng Đặc Điểm Sản Phẩm:ARGBÁnh Sáng Thần Thánh Đồng Bộ Ánh Sáng Màu Sắc:Dải Ánh Sáng Kim Cương Vụn Nhỏ4PGiao Diện【Cần Được Trang Bị Bộ Điều Khiển】,Dải Đèn Kim Cương Vụn5V ARGBNhiều Giao Diện