Ánh Sáng Ban Đêm Của Máy Chiếu Bầu Trời Đầy Sao, Giấc Mơ Xoay Lãng Mạn, Phòng Trẻ Em, Giấc Ngủ Phòng Ngủ, Bầu Trời Đầy Sao, Đèn Bàn Dạ Quang Ngôi Sao

Có Điều Khiển Ánh Sáng:Kiểm Soát Ánh Sáng Nguồn Ánh Sáng Loại:LED Nhiệt Độ Màu:Khác Công Suất:5WVà Sau Đây;Đèn Có Kèm Nguồn Ánh Sáng:Với Nguồn Ánh Sáng;Điện Áp:≤36V(Bao Gồm Cả);Nguồn Ánh Sáng Loại:LED;Loại Điều Khiển:Công Tắc Thông Minh Điều Khiển;Có Điều Khiển Ánh Sáng:Không;Bảo Hành Thời Hạn:3Năm;Có Thông Minh Kiểm Soát:Là Một; Công Suất:5WVà Sau Đây;Đèn Có Kèm Nguồn Ánh Sáng:Với Nguồn Ánh Sáng;Điện Áp:≤36V(Bao Gồm Cả);Nguồn Ánh Sáng Loại:LED;Loại Điều Khiển:Công Tắc Thông Minh Điều Khiển;Có Điều Khiển Ánh Sáng:Không;Bảo Hành Thời Hạn:3Năm;Có Thông Minh Kiểm Soát:Là Một;