2 anten cho router Huawei B593, B310, B683, Huawei E5186,…

Combo cặp 2 chiếc ăngten cho router Huawei B593, B310, B683, Huawei E5186,… Angten hỗ trợ thu phát sóng tằng cường cho các thiết bị phát wifi di động router Huawei B593, B310, B683, Huawei E5186,… Combo cặp 2 chiếc ăngten màu ĐEN cho router Huawei B593, B310, B683, Huawei E5186,… Angten hỗ trợ thu phát sóng tằng cường cho các thiết bị phát wifi di động router Huawei B593, B310, B683, Huawei E5186,…! Sản phẩm có 2 màu đen và trắng. Shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên.