10 Đầu fast connector – fastconnect FTTH Gpon SC APC

Dễ dàng sử dụng, không suy hao. 10 Đầu fast connector – fastconnect FTTH Gpon SC APC , thi công nhanh đầu nối cáp quang với giá thành cực hợp lý mà không phải dùng tới máy hàn – Fiber Type: Singlemode, multimode – Insertion Loss: < 0.3dB – Return Loss: ≥ 50db – Operating temperature: -40 C ~ 75 C – Connection: Push-On Sản phẩm có 2 loại như ảnh số 2 và 3, tùy từng đợt shop sẽ có loại 2 hoặc 3, chất lượng và giá thành là bằng nhau!Đầu fast connector – fastconnect FTTH Gpon SC APC , thi công nhanh đầu nối cáp quang với giá thành cực hợp lý mà không phải dùng tới máy hàn – Fiber Type: Singlemode, multimode – Insertion Loss: < 0.3dB – Return Loss: ≥ 50db – Operating temperature: -40 C ~ 75 C – Connection: Push-On Sản phẩm có 2 loại như ảnh số 2 và 3, tùy từng đợt shop sẽ có loại 2 hoặc 3, chất lượng và giá thành là bằng nhau Đầu fast connector – fastconnect FTTH GponSđt liên hệ :0344224499